5 for 5 2015 Promo Winners

Congratulations to all the winners of the 5 for 5 Raffle Promo!

1. Mr. Abraham Munoz of Richmond, British Columbia

2. Mr. Alejandro Quitalib of Winnipeg, Manitoba

3. Mr. Ernesto Nabas of Winnipeg, Manitoba

4. Ms. Evelyn Pinlac of Burnaby, British Columbia

5. Ms. Teodora Rembon of Winnipeg, Manitoba

Maraming salamat sa lahat ng sumali. Patuloy lang po ang inyong pagtutok sa Kapatid TV5 on Shaw Cable.